Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

Italiaanse woordenlijsten Dictionary Italian stitches and words


Op vakantie in Italië kocht ik jaren geleden een prachtig handwerkblad als souvenir. Wat vond ik het jammer dat ik weinig tot niets begreep van de  patronen en de tekst van de uitleg. Wat jaren en een cursus Hedebo later, begreep ik al meer van de patronen, maar de tekst bleef grotendeels een raadsel. 
Toch bleven Italiaanse publicaties me trekken.. er worden zoveel verschillende technieken beoefend in Italië.  Inmiddels zijn er natuurlijk vertaalmachines op internet te over. Toch maken die er vaak een potje van, omdat we heel specifieke termen gebruiken. 

Na een bezoek aan de beurs Manidoro in april 2017, kreeg ik het idee om de meest voorkomende termen en borduursteken te vertalen en in een lijst te zetten zodat we begrijpen als we weer eens een Italiaans boek of tijdschrift proberen te lezen. Via de beurs en internet had ik een aardig netwerk en kreeg ik heel veel hulp van lieve vrijwilligers (net zoals destijds met de patronen van Tantes Zolder).

De lijst is tamelijk willekeurig tot stand gekomen: kwam ik een steek of term tegen die ik niet kende, dan kwam die op de lijst. Ik prentendeer niet dat de lijst volledig is, of misschien zelfs niet helemaal correct. Het is mijn beste poging en als zodanig wellicht toch handig.

Na heel veel heen en weer mailen, hoofdbrekens over hoe vorm te geven en op het web te krijgen is hier dan toch de 6 - talige woorden lijst voor handwerksters. 

De lijst gaat uit van het Italiaans, en vertaalt steken en termen in andere talen. Vooralsnog zien we geen kans hem om te draaien, en van Nederlands of Engels, etc.  naar het Italiaans te vertalen.

Mag ik u voorstellen aan de hulptroepen:

Italiaans: Anna Castagnetti van Ass. Culturale Ricami a Fili Tesi en auteur van o.m. Ricami a fili tesi, Progetti moderne per Ricami a fili tesi, Il Pizzo di Verona, Ricami sui Nastri, Broderie Suisse, Orli, come realizzarlie e decorarli, Griglie Ricamate vol. 1 en Griglie Ricamate vol. 2, Tenerife, Nastri su Sfilature, Fiori Rotondi vol. 1, Fiori Rotondi vol. 2. Je kunt haar bereiken via mail: castagnetti.a@gmail.com.
Alle foto’s van steken zijn genomen door Anna. Het copyright daarvan blijft haar eigendom.

Engels:  Jeanine Robertson  uit Canada, bekend van o.m. het blog Italian Needlework

Frans: Yolande Cannie, o.m. bekend van haar blog Fils et aiguilles, une passion, haar medewerking aan boeken van Giuliana Buonpadre en recentlijk haar publicatie in Giuliana Ricama. Je kunt haar blog hier vinden: http://fils-aiguilles-passion.blogspot.nl. Je kunt haar mailen via fils.aiguilles.passion@gmail.com

Duits: Elisabetta Holzer, van Ass. Culturale RicamArte; auteur van de boeken Ricamo Estense, Il manuale completo del Ricamo Estense en Per non perdere il filo. Je kunt haar bereiken via elisabetta.holzer@gmail.com

Spaans: Serena van uitgeverij Nuova S1, info@nuovas1.it

Hulp bij alle zaken aangaande het redigeren, de layout en op internet zetten van de lijsten: Henri Cannie.

Zonder deze hulpvaardige mensen zou de internationale woordenlijst een mooie droom gebleven zijn. Ik ben hen dan ook ontzettend dankbaar, en ik weet zeker met mij vele borduursters.

On holidays in Italy, years ago I bought a beautiful magazine as a souvenir. What a shame I could understand little to nothing of the patterns and text of the explications. Some years and a course of Danish embroidery later, I could read more of the patterns, but the text remained mostly unclear.
Yet Italian publications kept calling me.. Italian embroiderers practise many different styles and techniques. By now we have translating websites everywhere but sadly they are not much use because we use very specific terminology.

After a visit to the fair Manidoro in April 2017, I had the idea to translate the most common terminology and stitches, and keep a list of them, so that we could understand the instructions when we try to read an Italian book of magazine. Through visits to Italian fairs and the internet by now I had a nice network and I received much help from volunteers (exactly like the times when I started digitizing patterns for my Aunts Attic).

The list has been composed more or less at random: whenever I came across a stitch or a word I did not know, it ended up on the list. I do not pretend to present a complete, or even correct list. It is my best attempt and as such perhaps of some use.

After intensive email correspondence and much thinking about the form on the internet, finally we have arrived at a 6 language glossary/dictionary for needleworkers.

The list departs from Italian and translates names of stitches and terminology to other languages. For this moment, we have not managed to make it reversible in the sense we could translate into Italian.

Let me present you to the magnificent help I received realising this  project:

Italian: Anna Castagnetti of Ass.Culturale Ricami a Fili Tesi and author of: Ricami a fili tesi, Progetti moderne per Ricami a fili tesi, Il Pizzo di Verona, Ricami sui Nastri, Broderie Suisse, Orli, come realizzarli e decorarli, Griglie Ricamate vol. 1, Griglie Ricamate vol. 2, Tenerife, Nastri su Sfilature, Fiori Rotondi vol. 1, Fiori Rotondi vol. 2. 
You can reach her via email: castagnetti.a@gmail.com

All photo’s of stitches were taken by Anna and the copyright remains with her.

English: Jeanine in Canada, known from a.o. the blog Italian Needlework: http://italian-needlework.blogspot.nl.


French: Yolande Cannie, known from a.o. her blog Fils et Aiguilles, une passion, haar medewerking aan boeken van Giuliana Buonpadre en recently her publication in Giuliana Ricama. You can find her blog here:  http://fils-aiguilles-passion.blogspot.nl/?m=1and you can email her: fils.aiguilles.passion@gmail.com

German: Elisabetta Holzer,  of Ass. Culturale RicamArte, and author of Ricamo Estense, Il manuale completo del Ricamo Estense,  and Per non perdere il filo. Je kunt haar bereiken via : elisabetta.holzer@gmail.com

Spanish: Serena of publishers Nuova S1. Email info@nuovas1.it.

Help with editing, the layout and getting this on the internet: Henri Cannie.
Without the help of these wonderful people the international glossary would have remained a beautiful dream. I am so grateful for your help, all of you. I am sure many embroiderers and textile lovers will agree.2 opmerkingen:

  1. Thank you for the link to your dictionary of stitches. I have a lovely German embroidery book but don't know any German so it will be very useful.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Een fantastische hu lp. Nog een vraag :Het ** punto antico ** waar resent naar gezocht is staat er niet bij..Hebt u enig idee wat daar de naam van is in deze 6 talen?? bvd Cath

    BeantwoordenVerwijderen