Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

zondag 11 november 2018

Hedebo 2

English text below

Taellesyning


De borduurlap, genoemd in de voorgaande blogpost, is bedoeld als een gordijn, en omvat als een 'merklap' de technieken Tallesyning, Dragverk, Rudesyning, Hvidsøm, en Baldyring. Voor het Udklips is fijnere stof nodig. Uiteraard beginnen de lessen aan mijn vriendinnen met de oudste vorm van Hedebo, het Taellesyning.

Voorbeelden van Taellesyning zijn te zien in verschillende musea in Denemarken, o.m. in het historisch museum Roskilde, Køge, Nykoping, het al eerder genoemde museum Greve en het kunst industrie museum in Kopenhagen. 

Foto: Lilian Kok.
Manchet van een hemd,
versierd met Hedebo puntjes langs de rand,
 tentoongesteld in het Museum Roskilde


Het tellend naaien is dus de eerste/oudste techniek die we rekenen tot het Hedebo. Zoals in het voorgaande artikel genoemd, kenmerkt deze techniek zich door geometrische patronen en diagonale balken die worden uitgevoerd in rijen van 3 of 4 boven elkaar geborduurde halve kruisjes.

Mijn keuze voor de lap die ik maakte was deze:

Verder naar onderen een rand taellesyning met het begin van rudesyning (het sneewerk in deze motieven):


Op deze foto's  zijn de diagonale lijnen, gevormd door de rijen van halve kruissteken boven elkaar duidelijk te zien. Net als in het Hardanger en Marker witwerk, vormt dit de basis, waarna in de open stukken verschillende motieven passend worden geborduurd. Vaak naar eigen inzicht van de borduurster.

Mijn vriendinnen hebben inmiddels alle drie verschillende randen met Taellesyning geoefend en zijn nu begonnen aan de volgende techniek, het Dragverk. Daarover later meer.


Taellesyning


The embroidery mentioned in my previous blogpost, will be a curtain, and like a 'sampler' is composed of the techniques Taellesyning, Dragverk, Rudesyning, Hvidsøm, and Baldyring. For Udklips we need a finer linen. Naturally, the lessons for my friends start with the eldest form, Taellesyning.

Examples of taellesyning embroidery can be found in various museums in Denmark, for instance in the historic museum of Roskilde, Køge, Nykoping, the aforementioned museum of Greve and the kunstindustrimuseet-museum of art and design in Copenhagen.

photo: Lilian Kok
cuff on a shirt, embellished with the so called Hedebo triangles,
exposition in Roskilde museum.

The counted sewing is the oldest/earliest form of embroidery we call Hedebo embroidery. As mentioned in the previous post, this type of embroidery is characterized by the geometrical patterns and the diagonal 'bars' which are composed of 3 to 4 half crosses, embroidered one above the other.

My choice for my Hedebo sampler were these motifs:


Further down the sampler I chose a border that is a merge between Taellesyning and the later form Rudesyning (see the cutwork in this border).


These pictures clearly show the diagonal lines, formed by stitching three or four half crosses one above the other. Just like the embroidery of Hardanger and Marken, these diagonals are the basis of the embroidery, after which the left over open spaces are filled with motifs made to fit the space. Often  the stitcher used her own judgment here. 

My friends, in the meantime, have practised all three of them, various borders of taellesyning and have moved on to work on Dragverk. More on that later on..

dinsdag 30 oktober 2018

Hedebo 1Foto: voorbeeld van taellesyning, museum Roskilde
Foto van een etui in verschillende Hedebo technieken.


English text below

Een klein groepje borduurvriendinnen wil technieken uitdiepen. Daartoe komen we ongeveer een keer per maand bij elkaar en delen enthousiasme, inspiratie en we helpen elkaar. Deze winter gaan wij ons verdiepen in de borduurtechnieken uit de buurt ten zuidwesten van Kopenhagen, het Hedebo.

Mij valt de eer te beurt het mijn vriendinnen te leren, want ik heb ooit een cursus Hedebo gevolgd bij de Vrouwen van Nu, gegeven door Tineke Tinbergen. Wij baseren ons borduurwerk op de serie artikelen uit de Handwerken zonder Grenzen*, ook door Tineke Tinbergen geschreven.
Udklips
Hvidsøm

Het is niet algemeen bekend dat de borduurtechniek uit de heidebuurt rondom Kopenhagen meer omvat dan alleen de vorm met naaldkant die in het Deens Udklips heet.

De vroegste vorm van deze handwerk technieken is taellesyning (tellend naaien) en werd vanaf 1700 beoefend. De naam is goed gekozen, want tellen is de basis van dit borduurwerk, dat zich kenmerkt door diagonale 'balken' van halve kruisjes en een strikt geometrische indeling. Taellesyning werd vooral toegepast op kleding, langs hemd boorden en manchetten. 

Wij beginnen dus met taellesyning, en zullen later nog de andere vormen bestuderen en borduren. 
Het was al even geleden dat ik alle vormen van het Hedebo had geborduurd, dus toen het plan ontstond om het Hedebo te bekijken, friste ik mijn kennis op door het  borduren van een lange lap van 14 draads wit linnen 125 x 31 cm. 
Op deze lap borduurde ik de verschillende technieken, om het weer goed in de vingers te krijgen. Alleen voor de jongste vorm, het Udklips, was het 14 draads linnen te grof. Ik ben van plan daar een aparte lap voor te nemen met fijner linnen.

De literatuurlijst geeft de bronnen weer waar je meer over het Hedebo kunt vinden.


A small group of stitching friends intend to study various embroidery techniques. For this, we gather about once a month and share enthusiasm, inspiration, and we help one another. This winter we will study the embroidery techniques practiced in the areas south west of Copenhagen, called Hedebo.

The honor of teaching is mine, for once upon a time I followed a course on Hedebo, taught by Tineke Tinbergen for the Vrouwen van Nu. We will base our embroidery on a series of articles, also written by Tineke Tinbergen, for the Dutch needlework magazine Handwerken zonder Grenzen (which means Needlework withou/beyondt borders. 
*The series of articles is mentioned in the sources and literature list below.

It's not common knowledge that Hedebo consists of more than just the needle lace which is known by it's Danish name Udklips.

The earliest form of these embroidery techniques is called taellesyning (counted sewing) and was practiced as of 1700. A well chosen name because counting is basic  for this fom of embroidery, with it's typical diagonal 'beams' of half crosses and a strictly geometrical look. Taellesyning was mostly found on clothes, along shirt collars and cuffs.

So our little group will be starting with taellesyning, and will later get to the younger forms of these techniques. Since it was some time ago I practiced all forms of Hedebo, I decided to freshen up my knowledge by embroidering a narrow sampler of 125 x 31 cm, on a white 14 threads per cm linen (36 count), incorporating all techniques but the Udklips, which requires a higher count linen.

Below you will find a list of literature and other sources of information on Hedebo.


* Literatuur & bronnen lijst / Literature & sources list

Handwerken Zonder Grenzen nummer 131, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162.
Kulturarv med nål og tråd, uitgave Greve museum.dk/uv, ISBN 978-87-89367-32-4
Tulipanen i Hedebosyningen, uitgave Greve museum, ISBN 87-89367-16-2
Hedebosyning - en verden af variationer, uitgave Greve museum, ISBN 978-87-89367-28-6
Gammel Dansk Hvidsøm, Esther Fangel, Haandarbejdets Fremmes Haandbøger 5, Høst & Sons Forlag
La Broderie Blanche, Ayako Otsuka, ISBN 978-2-7565-0221-2
Danish Whitework, ISBN 9784579109753
Guida al ricamo hedebo, ISBN 9788865202579#90627

Website Greve museum: hedebosyning
Voor video tutorials klik op het tabje 'sy self'


Blogs:
Cocolog: Udklips Hedebo
Pinterest, verschillende albums, waaronder Hedebo embroidery van Lilian Kok

zaterdag 25 augustus 2018

Mama


Op 18 augustus is mijn grote voorbeeld, mijn lieve moeder overleden. Woorden ontbreken me om het verlies te omschrijven nu het nog zo vers is. Opgelucht zijn we dat zij nu geen pijn meer heeft.

Mijn moeder, Lilian Lize Maria Johanna Brinkhuis-Wigleven, handwerkte veel en graag en drukte haar liefde vaak uit met gebreide, gehaakte, geborduurde en genaaide cadeau's.

Ooit noemde ik dit patroon Lilian Lize, omdat zij veel van vlinders hield. Ter nagedachtenis aan haar,  geef ik nu dit patroon aan iedereen die van borduren houdt. 

Wanneer je het ooit borduurt, denk dan aan je eigen moeder en bedank haar voor alles wat zij voor je deed/doet. 

Respecteer mijn copyright alsjeblieft door de link door te geven en niet het patroon..


On August the 18th my greatest example, my dear mother passed away. Words fail me  to describe the loss I experience now that it is still so fresh. We are relieved she is no longer in pain.

My mother, Lilian Lize Maria Johanna Brinkhuis-Wigleven, was a keen needleworker, who often expressed her love by knitting, crocheting, embroidering or sewing gifts.

Once I named this pattern Lilian Lize,  because she loved butterflies. As a tribute to her I now give this pattern to everyone who enjoys embroidery.

The you stitch it some day, think of your own mother, thank her for all she did/does for you.

Please respect my copyright by sharing the link, not the pattern itself.

Pattern scissor case Lilian Lize

maandag 23 juli 2018

Friese Merklappen

(English text below the photos)

Was ik in maart bij haar, nu is het haar beurt om naar hier te komen. Hier is Waddinxveen, en in algemenere zin, Nederland. Bij haar leerden mijn vriendin en ik het Lefkara borduurwerk, afkomstig van Cyprus. Wij hebben haar lekker gemaakt met het wit- en sneewerk uit Nederland, om te beginnen het Marker en het Friese witborduurwerk. Een tegenbezoek zit in de planning..

Maar na een eerste lap met verschillende alfabetten, was ik blijven steken bij de tweede, waar ik enthousiast een ontworpen J (die gebruikten ze niet in de oorspronkelijke lappen) en een K op had geborduurd, alsmede een prachtig hart en een sneewerkrand. Toen wist ik niet meer zo goed wat ik ermee aan moest. Hij was nog best leeg.. maar ja.. geen inspiratie en dan is de puf ook snel weg.

Doordat ik Yolande toch wat wilde kunnen tonen, en ik in witwerk geborduurde lakentjes had gemaakt bij de geboorte van mijn twee kleinzonen, bedacht ik dat ik er wel een soort geboortelap van kon maken. Op mijn eerste lap stond per slot van rekening ook al de naam en geboortedatum van de oudste kleinzoon..

En ploef! Daar was de inspiratie weer. Nu is de lap in een sneltreinvaart afgemaakt. En heb ik het Friese wit-sneewerk weer in de vingers zitten..
Frisian white and cutwork samplers

Visiting her in March, now it is her turn to visit me in Waddinxveen, and more in general, the Netherlands. At her place, we were studying Lefkara, white and cutwork from Cyprus. We had been enticing her to visit us, mentioning our local whitework and cutwork, for starters the Marken and Friesland style of whitework. Her visit here is pending..

But after embroidering a first Frisian style whitework sampler a few years ago, I stranded with my second one, in which I very enthusiastically had designed a large J (J did not exist in Frisian alphabets), a K a beautiful heart and an edge in cutwork, I did not know quite what else to embroider on it. It was still quite bare..

I want to be able to show Yolande some personal Frisian work.. and since I already had made whitework Frisian sheets for the cradle of my two grandsons, I thought I might turn this one into a birth sampler of some sort.. After all, the first alphabet cloth also bore the name and birthdate of the elder grandson..

And presto, there was a plan of sorts to finish the sampler. Now it was done quite fast - in solar we can talk of fast, hand embroidering! The technique is fresh in my mind (or in my fingers, as we say in Dutch)

woensdag 16 mei 2018

Italië, maar ook: Marken! Italy, but also: Marken (in the Netherlands)


Hier vind je een ruime keuze aan handwerktijdschriften.
This is where you find a wide range of needlework magazines.
Wie de Italiaanse woordenlijsten al heeft ontdekt (tab boven aan de homepage), begrijpt al dat ik iets heb met het Italiaanse handwerk. Wanneer ik maar de kans heb, koop ik de tijdschriften die je overal in Italië in kiosken te kust en te keur aangeboden ziet. Bladen met kruissteekpatronen, haakwerk, breien, maar ook Richelieu en naaldschilderen.. je vindt er van alles. Eerst kocht ik de bladen als souvenir, of voor de kruissteekpatronen. Later vond ik het spijtig dat ik de tekst niet begreep..
Marker merklap
Sampler in Marken embroidery

ontwerp stadium van mijn kussentje
pillow at the designing stage
Fast forward enkele jaren... Tijdens de beurs Manidoro in Bellaria introduceerde Anna Castagnetti mij en mijn Marker merklap bij de mensen van Giuliana Ricama, een vooraanstaand blad over borduren en naaldkant. Zij waren zeer onder de indruk van deze voor hen onbekende techniek en vroegen mij iets voor hun blad te bedenken. Tsja.. bedenken valt wel mee, maar je ontwerp dan borduren en afwerken, daar gaat wel wat tijd overheen..
Zo komt het dat afgelopen november een artikel van mijn hand in Giuliana Ricama stond. In het nummer van januari stond een interview dat ik had met Aafke Buurs, een fervent verzamelaarster van borduurwerk, en Nederlandse merklappen in het bijzonder.
Binnenkort breng ik weer enkele dagen door in Italië. Gelukkig ga ik met de auto, zodat ik naar hartelust Italiaanse bladen kan meenemen.. plek zat en geen gewicht restricties!Wie benieuwd is naar het blad Giuliana Ricama kan hier alle informatie vinden. En - de uitzondering bevestigd de regel, Giuliana vind je alleen in handwerkwinkels..

Italy, but also: Marken


Those who have already discovered the Italian dictionary (tab at the top of the homepage), will have gathered that I enjoy Italian needlework. Whenever I have the chance, I buy the magazines which are available throughout Italy from newsstands such as in the photo. Magazines featuring cross stitch patterns, crochet, knitting, but also Richelieu cutwork and needlepointing. At first I bought the magazines as a souvenir, or for the cross stitch. Later, I regretted not understanding more of the text.

Cover mei/juni 2018 - Cover May/June 20 18issue
Fast forward some years .. During the needlework fair Manidoro in Bellaria, Anna Castagnetti introduced me and my sampler in Marken embroidery to the staff of Giuliana Ricama, a leading Italian magazine about embroidery and (needle) lace. Impressed with the technique, which for them was hitherto unknown, they asked me to design something suitable for their magazine. Well, the designing part is not so time consuming.. but the execution and finishing needs some time. Hence it took until last November to publish my article in the magazine. In the issue of January, an additional interview was published with Aafke Buurs, a collector of needlework and specifically Dutch samplers.

Shortly I will spend some days in Italy. Luckily I will be by car, so I can bring home all the magazines I want. Lots of space and no weight limits!

To find out more about Giuliana Ricama, click here. And, the exception confirms te rule, the Giuliana is only to be found in needlework shops.


maandag 14 mei 2018

Italiaanse woordenlijsten - Italian stichting vocabulary

Bovenaan de homepage zie je tabs met verschillende onderwerpen.  Die met "Italiaanse woordenlijsten bevat vanaf vandaag, dankzij het werk van heel veel vrijwilligers, twee woordenlijsten:

  1. Een lijst met foto's van steken en hun Italiaanse naam, vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.
  2. Een lijst met termen die je zo al tegen kunt komen als je een Italiaans borduurblad of borduurboek openslaat.
Het zou fijn zijn als iedereen met interesse in Italiaanse handwerken dit zo veel mogelijk deelt.

At the top of the homepage you see various tabs for different topics. The one with "Dictionary Italian stitches and words", as of today, and thanks to the work of many volunteers, will show two lists of translations:


  1. A photo list of stitches and their Italian name, translated into Dutch, English, French, German and Spanish.
  2. A list with terminology you might encounter reading an Italian stitching magazine or book.
It would be wonderful if everyone who is interested in Italian needlework would share this as much as possible.

donderdag 26 april 2018

Terug van weg geweest. Here it is again..


In 2007 begon Tantes Zolder, het blog waarop ik met hulp van heel veel lieve vrijwilligsters, de patronen publiceerde die Tante Joop ooit had gekocht in een opheffingsuitverkoop van een handwerkwinkel in Hilversum. Heel lang geleden. In een tijd dat je patronen uittekende op millimeter papier en met potlood. Het was een heidens karwei, maar in een goed jaar tijd stonden er meer dan driehonderd gratis patronen online, en was het een druk bezocht blog.. De patronen zijn geschikt voor kruissteek borduurwerk, maar ook voor stopwerk op een net, of haakwerk.  Totdat de host waarop het blog  werd gepubliceerd, werd overgenomen en ik niet de puf en de kennis had om uit te zoeken hoe ik kon migreren naar een andere host. En zo verdwenen de kruissteek patroontjes. Maar nu komen ze terug. Ik ben van plan ze geleidelijk aan terug te zetten op dit blog. Gewoon, omdat het leuk is. En er misschien borduursters zijn die ze nog niet wisten te vinden..

In 2007 My Aunts Attic started, the blog on which - with lots of volunteer help - I published the patterns my Aunt Joop at one time, had purchased in a cancellation sale of a needlework shop in Hilversum. This was long ago, in a time without pc's, and graphs were drawn by pencil on graph paper. It was a huge job, but in about one year time, over 300 cross stitch patterns were published as freebies. They can be used for cross stitch, but also for darning on a net and crochet. The blog was frequently visited, right up to the moment that the host of the blog was merged with a new firm. I had no energy or knowledge how to migrate the blog to a new host and thus the blog ceased to be, and with it the patterns. I intend to re-publish them on this blog, in due time. Just because it was fun to have them all together..and maybe there are still embroiderers that did not know about it then..