Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

zaterdag 25 augustus 2018

Mama


Op 18 augustus is mijn grote voorbeeld, mijn lieve moeder overleden. Woorden ontbreken me om het verlies te omschrijven nu het nog zo vers is. Opgelucht zijn we dat zij nu geen pijn meer heeft.

Mijn moeder, Lilian Lize Maria Johanna Brinkhuis-Wigleven, handwerkte veel en graag en drukte haar liefde vaak uit met gebreide, gehaakte, geborduurde en genaaide cadeau's.

Ooit noemde ik dit patroon Lilian Lize, omdat zij veel van vlinders hield. Ter nagedachtenis aan haar,  geef ik nu dit patroon aan iedereen die van borduren houdt. 

Wanneer je het ooit borduurt, denk dan aan je eigen moeder en bedank haar voor alles wat zij voor je deed/doet. 

Respecteer mijn copyright alsjeblieft door de link door te geven en niet het patroon..


On August the 18th my greatest example, my dear mother passed away. Words fail me  to describe the loss I experience now that it is still so fresh. We are relieved she is no longer in pain.

My mother, Lilian Lize Maria Johanna Brinkhuis-Wigleven, was a keen needleworker, who often expressed her love by knitting, crocheting, embroidering or sewing gifts.

Once I named this pattern Lilian Lize,  because she loved butterflies. As a tribute to her I now give this pattern to everyone who enjoys embroidery.

The you stitch it some day, think of your own mother, thank her for all she did/does for you.

Please respect my copyright by sharing the link, not the pattern itself.

Pattern scissor case Lilian Lize

maandag 23 juli 2018

Friese Merklappen

(English text below the photos)

Was ik in maart bij haar, nu is het haar beurt om naar hier te komen. Hier is Waddinxveen, en in algemenere zin, Nederland. Bij haar leerden mijn vriendin en ik het Lefkara borduurwerk, afkomstig van Cyprus. Wij hebben haar lekker gemaakt met het wit- en sneewerk uit Nederland, om te beginnen het Marker en het Friese witborduurwerk. Een tegenbezoek zit in de planning..

Maar na een eerste lap met verschillende alfabetten, was ik blijven steken bij de tweede, waar ik enthousiast een ontworpen J (die gebruikten ze niet in de oorspronkelijke lappen) en een K op had geborduurd, alsmede een prachtig hart en een sneewerkrand. Toen wist ik niet meer zo goed wat ik ermee aan moest. Hij was nog best leeg.. maar ja.. geen inspiratie en dan is de puf ook snel weg.

Doordat ik Yolande toch wat wilde kunnen tonen, en ik in witwerk geborduurde lakentjes had gemaakt bij de geboorte van mijn twee kleinzonen, bedacht ik dat ik er wel een soort geboortelap van kon maken. Op mijn eerste lap stond per slot van rekening ook al de naam en geboortedatum van de oudste kleinzoon..

En ploef! Daar was de inspiratie weer. Nu is de lap in een sneltreinvaart afgemaakt. En heb ik het Friese wit-sneewerk weer in de vingers zitten..
Frisian white and cutwork samplers

Visiting her in March, now it is her turn to visit me in Waddinxveen, and more in general, the Netherlands. At her place, we were studying Lefkara, white and cutwork from Cyprus. We had been enticing her to visit us, mentioning our local whitework and cutwork, for starters the Marken and Friesland style of whitework. Her visit here is pending..

But after embroidering a first Frisian style whitework sampler a few years ago, I stranded with my second one, in which I very enthusiastically had designed a large J (J did not exist in Frisian alphabets), a K a beautiful heart and an edge in cutwork, I did not know quite what else to embroider on it. It was still quite bare..

I want to be able to show Yolande some personal Frisian work.. and since I already had made whitework Frisian sheets for the cradle of my two grandsons, I thought I might turn this one into a birth sampler of some sort.. After all, the first alphabet cloth also bore the name and birthdate of the elder grandson..

And presto, there was a plan of sorts to finish the sampler. Now it was done quite fast - in solar we can talk of fast, hand embroidering! The technique is fresh in my mind (or in my fingers, as we say in Dutch)

woensdag 16 mei 2018

Italië, maar ook: Marken! Italy, but also: Marken (in the Netherlands)


Hier vind je een ruime keuze aan handwerktijdschriften.
This is where you find a wide range of needlework magazines.
Wie de Italiaanse woordenlijsten al heeft ontdekt (tab boven aan de homepage), begrijpt al dat ik iets heb met het Italiaanse handwerk. Wanneer ik maar de kans heb, koop ik de tijdschriften die je overal in Italië in kiosken te kust en te keur aangeboden ziet. Bladen met kruissteekpatronen, haakwerk, breien, maar ook Richelieu en naaldschilderen.. je vindt er van alles. Eerst kocht ik de bladen als souvenir, of voor de kruissteekpatronen. Later vond ik het spijtig dat ik de tekst niet begreep..
Marker merklap
Sampler in Marken embroidery

ontwerp stadium van mijn kussentje
pillow at the designing stage
Fast forward enkele jaren... Tijdens de beurs Manidoro in Bellaria introduceerde Anna Castagnetti mij en mijn Marker merklap bij de mensen van Giuliana Ricama, een vooraanstaand blad over borduren en naaldkant. Zij waren zeer onder de indruk van deze voor hen onbekende techniek en vroegen mij iets voor hun blad te bedenken. Tsja.. bedenken valt wel mee, maar je ontwerp dan borduren en afwerken, daar gaat wel wat tijd overheen..
Zo komt het dat afgelopen november een artikel van mijn hand in Giuliana Ricama stond. In het nummer van januari stond een interview dat ik had met Aafke Buurs, een fervent verzamelaarster van borduurwerk, en Nederlandse merklappen in het bijzonder.
Binnenkort breng ik weer enkele dagen door in Italië. Gelukkig ga ik met de auto, zodat ik naar hartelust Italiaanse bladen kan meenemen.. plek zat en geen gewicht restricties!Wie benieuwd is naar het blad Giuliana Ricama kan hier alle informatie vinden. En - de uitzondering bevestigd de regel, Giuliana vind je alleen in handwerkwinkels..

Italy, but also: Marken


Those who have already discovered the Italian dictionary (tab at the top of the homepage), will have gathered that I enjoy Italian needlework. Whenever I have the chance, I buy the magazines which are available throughout Italy from newsstands such as in the photo. Magazines featuring cross stitch patterns, crochet, knitting, but also Richelieu cutwork and needlepointing. At first I bought the magazines as a souvenir, or for the cross stitch. Later, I regretted not understanding more of the text.

Cover mei/juni 2018 - Cover May/June 20 18issue
Fast forward some years .. During the needlework fair Manidoro in Bellaria, Anna Castagnetti introduced me and my sampler in Marken embroidery to the staff of Giuliana Ricama, a leading Italian magazine about embroidery and (needle) lace. Impressed with the technique, which for them was hitherto unknown, they asked me to design something suitable for their magazine. Well, the designing part is not so time consuming.. but the execution and finishing needs some time. Hence it took until last November to publish my article in the magazine. In the issue of January, an additional interview was published with Aafke Buurs, a collector of needlework and specifically Dutch samplers.

Shortly I will spend some days in Italy. Luckily I will be by car, so I can bring home all the magazines I want. Lots of space and no weight limits!

To find out more about Giuliana Ricama, click here. And, the exception confirms te rule, the Giuliana is only to be found in needlework shops.


maandag 14 mei 2018

Italiaanse woordenlijsten - Italian stichting vocabulary

Bovenaan de homepage zie je tabs met verschillende onderwerpen.  Die met "Italiaanse woordenlijsten bevat vanaf vandaag, dankzij het werk van heel veel vrijwilligers, twee woordenlijsten:

  1. Een lijst met foto's van steken en hun Italiaanse naam, vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.
  2. Een lijst met termen die je zo al tegen kunt komen als je een Italiaans borduurblad of borduurboek openslaat.
Het zou fijn zijn als iedereen met interesse in Italiaanse handwerken dit zo veel mogelijk deelt.

At the top of the homepage you see various tabs for different topics. The one with "Dictionary Italian stitches and words", as of today, and thanks to the work of many volunteers, will show two lists of translations:


  1. A photo list of stitches and their Italian name, translated into Dutch, English, French, German and Spanish.
  2. A list with terminology you might encounter reading an Italian stitching magazine or book.
It would be wonderful if everyone who is interested in Italian needlework would share this as much as possible.

donderdag 26 april 2018

Terug van weg geweest. Here it is again..


In 2007 begon Tantes Zolder, het blog waarop ik met hulp van heel veel lieve vrijwilligsters, de patronen publiceerde die Tante Joop ooit had gekocht in een opheffingsuitverkoop van een handwerkwinkel in Hilversum. Heel lang geleden. In een tijd dat je patronen uittekende op millimeter papier en met potlood. Het was een heidens karwei, maar in een goed jaar tijd stonden er meer dan driehonderd gratis patronen online, en was het een druk bezocht blog.. De patronen zijn geschikt voor kruissteek borduurwerk, maar ook voor stopwerk op een net, of haakwerk.  Totdat de host waarop het blog  werd gepubliceerd, werd overgenomen en ik niet de puf en de kennis had om uit te zoeken hoe ik kon migreren naar een andere host. En zo verdwenen de kruissteek patroontjes. Maar nu komen ze terug. Ik ben van plan ze geleidelijk aan terug te zetten op dit blog. Gewoon, omdat het leuk is. En er misschien borduursters zijn die ze nog niet wisten te vinden..

In 2007 My Aunts Attic started, the blog on which - with lots of volunteer help - I published the patterns my Aunt Joop at one time, had purchased in a cancellation sale of a needlework shop in Hilversum. This was long ago, in a time without pc's, and graphs were drawn by pencil on graph paper. It was a huge job, but in about one year time, over 300 cross stitch patterns were published as freebies. They can be used for cross stitch, but also for darning on a net and crochet. The blog was frequently visited, right up to the moment that the host of the blog was merged with a new firm. I had no energy or knowledge how to migrate the blog to a new host and thus the blog ceased to be, and with it the patterns. I intend to re-publish them on this blog, in due time. Just because it was fun to have them all together..and maybe there are still embroiderers that did not know about it then..