Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

zondag 1 december 2019

Mailart

Bijschrift toevoegen
Mailart, ook wel art postal genoemd, was een tijdlang erg populair onder borduursters. Het idee was een envelop van textiel te maken, en die dan "gewoon" met de post te verzenden. Op internet waren talloze unieke voorbeelden te vinden, de één nog creatiever dan de andere.

Ik ontdekte ze op Franse websites en al snel richtte ik een groep op Yahoo op voor het organiseren van internationale uitwisselingen. Enig was het. Voor het geven van workshops over mailart en het jureren van een wedstrijd ben ik zelfs in Finland geweest.


 Nadat ikzelf ongeveer 100 enveloppen had geborduurd, was voor mij de fantasie op. En ik was niet de enige waarbij het enthousiasme tanend was. Nu Simone van Soed Idee erover begon, hebben we even lekker leuke herinneringen opgehaald.

En dan komt ook het enthousiasme terug.. zo'n envelopje verzenden was toch best leuk en spannend. Er een ontvangen was net zo leuk en altijd weer een verrassing.. dus daarom stel ik hier  en hier en hier de documenten beschikbaar dat ik destijds heb gemaakt voor de workshops die ik over dit onderwerp gaf. Ik wens je heel veel plezier ermee!

zaterdag 2 november 2019

Mary Corbet

English version below

Mary Corbet, van de website Needle 'n thread, volg ik al jaren en steeds weer vind ik er tips voor beter borduren, leuke boeken, video's waarin zij steken voordoet. Kortom, een geweldige bron voor kennis en inspiratie. Deze week sprak zij in dit blogbericht over het artikel dat zij als gast schreef voor de San Fransisco School of Needlework. Zij verwoord een belangrijk aspect van het handwerken. Je vindt het artikel hier: august-2019-newsletter-1464793.

Ze beschrijft hoe haar ideeën over het belang van haar borduurwerk zijn veranderd, geëvolueerd bijna, door haar ziekte en de moeilijke periode die daarop volgde. Hoe borduren je rust geeft, bijna als een meditatie, als je hoofd te vol zit en je hart benauwd is. Dat het helend is om gewoon te doen en even niet te hoeven denken over ontwerp, kleur- of steekkeuze en toch iets te creeëren.

Zij beschrijft exact wat ik na een zeer turbulent jaar zelf ook ervaar: het is heerlijk om gewoon te doen en beslist niet 'minder hoogstaand' of 'belangrijk' als je gewoon een patroon volgt, een pakket borduurt of een simpele theedoek. Binnen anderhalf jaar tijd zijn mijn beide ouders overleden, hoorde ik in dezelfde week dat ik een huis kocht dat ik borstkanker had, is ons oude huis te koop gezet en verkocht, ons nieuwe huis verbouwd, en zijn wij van een groot naar een substantieel kleiner huis verhuisd.
Hoewel ik mij sinds de verhuizing qua handwerken vooral bezig heb gehouden met naaiwerk voor de twee kleinkinderen die wij in de loop van de komende anderhalve maand hopen te krijgen, voelde ik me leeg; had geen ideeën om een nieuw borduurwerk op te pakken en de gedachte een merklap of iets anders 'substantieels' te beginnen maakte me al moe als ik er alleen aan dacht.

Net was ik tot de conclusie gekomen dat ik gewoon iets minder moeilijks wilde oppakken, en kon daar ook aardigheid in krijgen, en ik kwam Mary's artikel tegen. Grappig hoe zo iets samenvalt. Ik heb vanmorgen de 82 kleurtjes DMC zitten uitzoeken voor een patroon van Barbara & Cheryl. Het patroon heet Morning light en past perfect bij twee andere borduurwerken van dezelfde ontwerpsters die al in onze huiskamer hangen.

English version:


Mary Corbet, of the website Needlenthread, whose blog I follow for years already. She always has tips on embroidery, and has video tutorials explaining stitches, reviews of books about embroidery. In short, a great source for knowledge and inspiration.
This week, she talks in this blog about the article she wrote as a guest author for the San Fransisco School of Needlework. She describes an important aspect of  needlework, you can find the article here: august-2019-newsletter-1464793.

She describes how her ideas about the importance of her embroidery have changed, evolved almost, because of her disease an the difficult period after it. How embroidery gives you peace of mind, and is almost a kind of meditation when one's head is full of thoughts and the heart is worried. How it can be healing to just do, not have to think about design, or colour and stitch combinations, and yet create something beautiful.

Mary describes exactly what I myself experienced after a very intense year: it is wonderful to just 'do' and definitely not less lofty or important when you just follow a pattern, stitch a kit or embellish a simple tea towel.
Within 16 months, I lost both my parents, I learned I had breastcancer a day after I had bought a new house; our old home was sold, our new home was remodeled, and we moved from a large house to a substantially smaller one.
Although my needlework after the move mainly consisted of sewing for the two grand babies we are hoping to have within the next 6 weeks, I felt empty, and had no ideas to start a sampler or some other substantial project. In fact, the idea alone was overwhelming.

Just at the time I had concluded I needed to do something less complicated, and became enthusiastic about the idea, I came across Mary's article. Funny how these things coincide.
Church Street en Palm Shadows
This morning I spent pulling the 82 shades of DMC floss called for in the pattern of my choice: Morning Light by Barabara and Cheryl. It will perfectly complement two other cross stitched pictures by the same designers, already on my living room wall.

vrijdag 15 februari 2019

Hedebo 3

(English version below)

Zoals aangekondigd, bekijken we nu de derde techniek van het Hedebo, het Dragvaerk. Dit werd beoefend vanaf de tweede helft van de 18e eeuw.
Geometrische patronen in dit dragvaerk, tentoongesteld
in museum Greve. foto: Lilian Kok
Geometrical patterns in Dragvaerk, exhibited in the Greve Museum.
Wie de Nederlandse witwerktechnieken beheerst, zal opvallen hoeveel dit lijkt op het witwerk van Marken dat "utterwerk" wordt genoemd. Italianen kennen dit als sfilato siciliano. Regionaal zijn er natuurlijk kleine verschillen.

Ook bloemen, mensen, dieren komen voor in de vullingen
van het dragvaerk. Museum Greve. Foto: Lilian Kok
Also flowers, people, animals are seen in the fillings of dragverk.

In grote lijnen komt het Dragvaerk erop neer dat er een raster wordt gemaakt door uit het linnen weefsel in twee richtingen draden weg te nemen en de resterende draden te omslingeren en daarna te vullen met motieven, zodat een kantachtig geheel ontstaat. Wie deze techniek wil leren, kan gebruik maken van de website van het Greve museum, waar onder het kopje "Sy selv" filmpjes van de diverse technieken zijn geplaatst.

Wie liever uit een boek werkt, kan bij het Greve museum het boek 'Kulturarv med nål og tråd' bestellen, dat hoewel in het Deens geschreven, zulke duidelijke tekeningen heeft, dat het geen problemen zal geven het borduurwerk na te maken.


De informatie over beschikbare literatuur over Hedebo vind je hier.

Museum Roskilde. Foto: Lilian Kok
HEDEBO 3

As announced, we will now look at the Hedebo technique called Dragvaerk, which was made from the second half of the 18th century. Those who know the Dutch whitework, will remark how very like the embroidery technique of the former island of Marken this dragverk is. On Marken they call this kind of 'net embroidery' "utterwerk". Italians will recognize this work as sfilature Siciliano. Naturally there are small regional differences.


Generally you can describe dragverk as an embroidery technique in which a 'grid' of 'net' is made by withdrawing threads in both directions. The remaining threads are then secured and filled with motifs, so that a lacy effect is created.

For those who wish to learn how to make this embroidery, I refer to the Greve museum, which has a website where the tab "Sy Selv" shows you tutorials of the various Hedebo techniques.
Those who prefer working from books, could order the book  'Kulturarv med nål og tråd' from the Greve Museum, which despite being written in Danish, is quite easy to follow thanks to clear drawings and graphs.

Literature and ISBN numbers can be found here.
Het genoemde boek heeft ook mooie
foto's van dragvaerk