Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

donderdag 9 januari 2020

Hedebo 4

Om mijn vriendinnen te kunnen laten zien wat de technieken van het Hedebo zijn, borduurde ik zoals eerder vermeld, een lap met daarin de verschillende technieken. Het dragverk in deze lap toonde ik nog niet. Daarom nu hieronder.
In principe kan elk kruissteekpatroon worden omgezet naar een patroon in Dragverk. In musea zie je het Dragverk vooral uitgevoerd met vogels, paardjes, mensfiguurtjes of vazen en geometrische motieven.

To show my friends the different techniques in Hedebo, I embroidered as mentioned before, a sampler of sorts, using the different techniques. Until now I have not shown the dragverk in this piece. There fore below some photographs.
In principle any crosstitch pattern can be used for Dragverk. In museums one sees Dragverk executed with motifs such as birds, horses, humans, vases and geometrical patterns.

Design and embroidery: Lilian Kok
Design and embroidery: Lilian Kok
Example of Dragverk as shown in the Greve museum, Denmark
Greve museum, Dragverk
Detail of above embroidery in Greve museum.
Dragverk in Museum Koge, Denmark

Dragverk in Koge museum

Dragverk in museum Roskilde
Dragverk Museum Roskilde
Dragverk Museum Roskilde

Dragverk Museum Roskilde
Dragverk Museum Roskilde
Dragverk Museum Roskilde
Dragverk  in Kunstindustri Museet, Kopenhagen

zondag 1 december 2019

Mailart

Bijschrift toevoegen
Mailart, ook wel art postal genoemd, was een tijdlang erg populair onder borduursters. Het idee was een envelop van textiel te maken, en die dan "gewoon" met de post te verzenden. Op internet waren talloze unieke voorbeelden te vinden, de één nog creatiever dan de andere.

Ik ontdekte ze op Franse websites en al snel richtte ik een groep op Yahoo op voor het organiseren van internationale uitwisselingen. Enig was het. Voor het geven van workshops over mailart en het jureren van een wedstrijd ben ik zelfs in Finland geweest.


 Nadat ikzelf ongeveer 100 enveloppen had geborduurd, was voor mij de fantasie op. En ik was niet de enige waarbij het enthousiasme tanend was. Nu Simone van Soed Idee erover begon, hebben we even lekker leuke herinneringen opgehaald.

En dan komt ook het enthousiasme terug.. zo'n envelopje verzenden was toch best leuk en spannend. Er een ontvangen was net zo leuk en altijd weer een verrassing.. dus daarom stel ik hier  en hier en hier de documenten beschikbaar dat ik destijds heb gemaakt voor de workshops die ik over dit onderwerp gaf. Ik wens je heel veel plezier ermee!

zaterdag 2 november 2019

Mary Corbet

English version below

Mary Corbet, van de website Needle 'n thread, volg ik al jaren en steeds weer vind ik er tips voor beter borduren, leuke boeken, video's waarin zij steken voordoet. Kortom, een geweldige bron voor kennis en inspiratie. Deze week sprak zij in dit blogbericht over het artikel dat zij als gast schreef voor de San Fransisco School of Needlework. Zij verwoord een belangrijk aspect van het handwerken. Je vindt het artikel hier: august-2019-newsletter-1464793.

Ze beschrijft hoe haar ideeën over het belang van haar borduurwerk zijn veranderd, geëvolueerd bijna, door haar ziekte en de moeilijke periode die daarop volgde. Hoe borduren je rust geeft, bijna als een meditatie, als je hoofd te vol zit en je hart benauwd is. Dat het helend is om gewoon te doen en even niet te hoeven denken over ontwerp, kleur- of steekkeuze en toch iets te creeëren.

Zij beschrijft exact wat ik na een zeer turbulent jaar zelf ook ervaar: het is heerlijk om gewoon te doen en beslist niet 'minder hoogstaand' of 'belangrijk' als je gewoon een patroon volgt, een pakket borduurt of een simpele theedoek. Binnen anderhalf jaar tijd zijn mijn beide ouders overleden, hoorde ik in dezelfde week dat ik een huis kocht dat ik borstkanker had, is ons oude huis te koop gezet en verkocht, ons nieuwe huis verbouwd, en zijn wij van een groot naar een substantieel kleiner huis verhuisd.
Hoewel ik mij sinds de verhuizing qua handwerken vooral bezig heb gehouden met naaiwerk voor de twee kleinkinderen die wij in de loop van de komende anderhalve maand hopen te krijgen, voelde ik me leeg; had geen ideeën om een nieuw borduurwerk op te pakken en de gedachte een merklap of iets anders 'substantieels' te beginnen maakte me al moe als ik er alleen aan dacht.

Net was ik tot de conclusie gekomen dat ik gewoon iets minder moeilijks wilde oppakken, en kon daar ook aardigheid in krijgen, en ik kwam Mary's artikel tegen. Grappig hoe zo iets samenvalt. Ik heb vanmorgen de 82 kleurtjes DMC zitten uitzoeken voor een patroon van Barbara & Cheryl. Het patroon heet Morning light en past perfect bij twee andere borduurwerken van dezelfde ontwerpsters die al in onze huiskamer hangen.

English version:


Mary Corbet, of the website Needlenthread, whose blog I follow for years already. She always has tips on embroidery, and has video tutorials explaining stitches, reviews of books about embroidery. In short, a great source for knowledge and inspiration.
This week, she talks in this blog about the article she wrote as a guest author for the San Fransisco School of Needlework. She describes an important aspect of  needlework, you can find the article here: august-2019-newsletter-1464793.

She describes how her ideas about the importance of her embroidery have changed, evolved almost, because of her disease an the difficult period after it. How embroidery gives you peace of mind, and is almost a kind of meditation when one's head is full of thoughts and the heart is worried. How it can be healing to just do, not have to think about design, or colour and stitch combinations, and yet create something beautiful.

Mary describes exactly what I myself experienced after a very intense year: it is wonderful to just 'do' and definitely not less lofty or important when you just follow a pattern, stitch a kit or embellish a simple tea towel.
Within 16 months, I lost both my parents, I learned I had breastcancer a day after I had bought a new house; our old home was sold, our new home was remodeled, and we moved from a large house to a substantially smaller one.
Although my needlework after the move mainly consisted of sewing for the two grand babies we are hoping to have within the next 6 weeks, I felt empty, and had no ideas to start a sampler or some other substantial project. In fact, the idea alone was overwhelming.

Just at the time I had concluded I needed to do something less complicated, and became enthusiastic about the idea, I came across Mary's article. Funny how these things coincide.
Church Street en Palm Shadows
This morning I spent pulling the 82 shades of DMC floss called for in the pattern of my choice: Morning Light by Barabara and Cheryl. It will perfectly complement two other cross stitched pictures by the same designers, already on my living room wall.

vrijdag 15 februari 2019

Hedebo 3

(English version below)

Zoals aangekondigd, bekijken we nu de tweede techniek van het Hedebo, het Dragvaerk. Dit werd beoefend vanaf de tweede helft van de 18e eeuw.
Geometrische patronen in dit dragvaerk, tentoongesteld
in museum Greve. foto: Lilian Kok
Geometrical patterns in Dragvaerk, exhibited in the Greve Museum.
Wie de Nederlandse witwerktechnieken beheerst, zal opvallen hoeveel dit lijkt op het witwerk van Marken dat "utterwerk" wordt genoemd. Italianen kennen dit als sfilato siciliano. Regionaal zijn er natuurlijk kleine verschillen.

Ook bloemen, mensen, dieren komen voor in de vullingen
van het dragvaerk. Museum Greve. Foto: Lilian Kok
Also flowers, people, animals are seen in the fillings of dragverk.


In grote lijnen komt het Dragvaerk erop neer dat er een raster wordt gemaakt door uit het linnen weefsel in twee richtingen draden weg te nemen en de resterende draden te omslingeren en daarna te vullen met motieven, zodat een kantachtig geheel ontstaat. Wie deze techniek wil leren, kan gebruik maken van de website van het Greve museum, waar onder het kopje "Sy selv" filmpjes van de diverse technieken zijn geplaatst.

Wie liever uit een boek werkt, kan bij het Greve museum het boek 'Kulturarv med nål og tråd' bestellen, dat hoewel in het Deens geschreven, zulke duidelijke tekeningen heeft, dat het geen problemen zal geven het borduurwerk na te maken.


De informatie over beschikbare literatuur over Hedebo vind je hier.

Museum Roskilde. Foto: Lilian Kok
HEDEBO 3

As announced, we will now look at the Hedebo technique called Dragvaerk, which was made from the second half of the 18th century. Those who know the Dutch whitework, will remark how very like the embroidery technique of the former island of Marken this dragverk is. On Marken they call this kind of 'net embroidery' "utterwerk". Italians will recognize this work as sfilature Siciliano. Naturally there are small regional differences.


Generally you can describe dragverk as an embroidery technique in which a 'grid' of 'net' is made by withdrawing threads in both directions. The remaining threads are then secured and filled with motifs, so that a lacy effect is created.

For those who wish to learn how to make this embroidery, I refer to the Greve museum, which has a website where the tab "Sy Selv" shows you tutorials of the various Hedebo techniques.
Those who prefer working from books, could order the book  'Kulturarv med nål og tråd' from the Greve Museum, which despite being written in Danish, is quite easy to follow thanks to clear drawings and graphs.

Literature and ISBN numbers can be found here.
Het genoemde boek heeft ook mooie
foto's van dragvaerk

zondag 11 november 2018

Hedebo 2

English text below

Taellesyning


De borduurlap, genoemd in de voorgaande blogpost, is bedoeld als een gordijn, en omvat als een 'merklap' de technieken Tallesyning, Dragverk, Rudesyning, Hvidsøm, en Baldyring. Voor het Udklips is fijnere stof nodig. Uiteraard beginnen de lessen aan mijn vriendinnen met de oudste vorm van Hedebo, het Taellesyning.

Voorbeelden van Taellesyning zijn te zien in verschillende musea in Denemarken, o.m. in het historisch museum Roskilde, Køge, Nykoping, het al eerder genoemde museum Greve en het kunst industrie museum in Kopenhagen. 

Foto: Lilian Kok.
Manchet van een hemd,
versierd met Hedebo puntjes langs de rand,
 tentoongesteld in het Museum Roskilde


Het tellend naaien is dus de eerste/oudste techniek die we rekenen tot het Hedebo. Zoals in het voorgaande artikel genoemd, kenmerkt deze techniek zich door geometrische patronen en diagonale balken die worden uitgevoerd in rijen van 3 of 4 boven elkaar geborduurde halve kruisjes.

Mijn keuze voor de lap die ik maakte was deze:

Verder naar onderen een rand taellesyning met het begin van rudesyning (het sneewerk in deze motieven):


Op deze foto's  zijn de diagonale lijnen, gevormd door de rijen van halve kruissteken boven elkaar duidelijk te zien. Net als in het Hardanger en Marker witwerk, vormt dit de basis, waarna in de open stukken verschillende motieven passend worden geborduurd. Vaak naar eigen inzicht van de borduurster.

Mijn vriendinnen hebben inmiddels alle drie verschillende randen met Taellesyning geoefend en zijn nu begonnen aan de volgende techniek, het Dragverk. Daarover later meer.


Taellesyning


The embroidery mentioned in my previous blogpost, will be a curtain, and like a 'sampler' is composed of the techniques Taellesyning, Dragverk, Rudesyning, Hvidsøm, and Baldyring. For Udklips we need a finer linen. Naturally, the lessons for my friends start with the eldest form, Taellesyning.

Examples of taellesyning embroidery can be found in various museums in Denmark, for instance in the historic museum of Roskilde, Køge, Nykoping, the aforementioned museum of Greve and the kunstindustrimuseet-museum of art and design in Copenhagen.

photo: Lilian Kok
cuff on a shirt, embellished with the so called Hedebo triangles,
exposition in Roskilde museum.

The counted sewing is the oldest/earliest form of embroidery we call Hedebo embroidery. As mentioned in the previous post, this type of embroidery is characterized by the geometrical patterns and the diagonal 'bars' which are composed of 3 to 4 half crosses, embroidered one above the other.

My choice for my Hedebo sampler were these motifs:


Further down the sampler I chose a border that is a merge between Taellesyning and the later form Rudesyning (see the cutwork in this border).


These pictures clearly show the diagonal lines, formed by stitching three or four half crosses one above the other. Just like the embroidery of Hardanger and Marken, these diagonals are the basis of the embroidery, after which the left over open spaces are filled with motifs made to fit the space. Often  the stitcher used her own judgment here. 

My friends, in the meantime, have practised all three of them, various borders of taellesyning and have moved on to work on Dragverk. More on that later on..

dinsdag 30 oktober 2018

Hedebo 1Foto: voorbeeld van taellesyning, museum Roskilde
Foto van een etui in verschillende Hedebo technieken.


English text below

Een klein groepje borduurvriendinnen wil technieken uitdiepen. Daartoe komen we ongeveer een keer per maand bij elkaar en delen enthousiasme, inspiratie en we helpen elkaar. Deze winter gaan wij ons verdiepen in de borduurtechnieken uit de buurt ten zuidwesten van Kopenhagen, het Hedebo.

Mij valt de eer te beurt het mijn vriendinnen te leren, want ik heb ooit een cursus Hedebo gevolgd bij de Vrouwen van Nu, gegeven door Tineke Tinbergen. Wij baseren ons borduurwerk op de serie artikelen uit de Handwerken zonder Grenzen*, ook door Tineke Tinbergen geschreven.
Udklips
Hvidsøm

Het is niet algemeen bekend dat de borduurtechniek uit de heidebuurt rondom Kopenhagen meer omvat dan alleen de vorm met naaldkant die in het Deens Udklips heet.

De vroegste vorm van deze handwerk technieken is taellesyning (tellend naaien) en werd vanaf 1700 beoefend. De naam is goed gekozen, want tellen is de basis van dit borduurwerk, dat zich kenmerkt door diagonale 'balken' van halve kruisjes en een strikt geometrische indeling. Taellesyning werd vooral toegepast op kleding, langs hemd boorden en manchetten. 

Wij beginnen dus met taellesyning, en zullen later nog de andere vormen bestuderen en borduren. 
Het was al even geleden dat ik alle vormen van het Hedebo had geborduurd, dus toen het plan ontstond om het Hedebo te bekijken, friste ik mijn kennis op door het  borduren van een lange lap van 14 draads wit linnen 125 x 31 cm. 
Op deze lap borduurde ik de verschillende technieken, om het weer goed in de vingers te krijgen. Alleen voor de jongste vorm, het Udklips, was het 14 draads linnen te grof. Ik ben van plan daar een aparte lap voor te nemen met fijner linnen.

De literatuurlijst geeft de bronnen weer waar je meer over het Hedebo kunt vinden.


A small group of stitching friends intend to study various embroidery techniques. For this, we gather about once a month and share enthusiasm, inspiration, and we help one another. This winter we will study the embroidery techniques practiced in the areas south west of Copenhagen, called Hedebo.

The honor of teaching is mine, for once upon a time I followed a course on Hedebo, taught by Tineke Tinbergen for the Vrouwen van Nu. We will base our embroidery on a series of articles, also written by Tineke Tinbergen, for the Dutch needlework magazine Handwerken zonder Grenzen (which means Needlework withou/beyondt borders. 
*The series of articles is mentioned in the sources and literature list below.

It's not common knowledge that Hedebo consists of more than just the needle lace which is known by it's Danish name Udklips.

The earliest form of these embroidery techniques is called taellesyning (counted sewing) and was practiced as of 1700. A well chosen name because counting is basic  for this fom of embroidery, with it's typical diagonal 'beams' of half crosses and a strictly geometrical look. Taellesyning was mostly found on clothes, along shirt collars and cuffs.

So our little group will be starting with taellesyning, and will later get to the younger forms of these techniques. Since it was some time ago I practiced all forms of Hedebo, I decided to freshen up my knowledge by embroidering a narrow sampler of 125 x 31 cm, on a white 14 threads per cm linen (36 count), incorporating all techniques but the Udklips, which requires a higher count linen.

Below you will find a list of literature and other sources of information on Hedebo.


* Literatuur & bronnen lijst / Literature & sources list

Handwerken Zonder Grenzen nummer 131, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162.
Kulturarv med nål og tråd, uitgave Greve museum.dk/uv, ISBN 978-87-89367-32-4
Tulipanen i Hedebosyningen, uitgave Greve museum, ISBN 87-89367-16-2
Hedebosyning - en verden af variationer, uitgave Greve museum, ISBN 978-87-89367-28-6
Gammel Dansk Hvidsøm, Esther Fangel, Haandarbejdets Fremmes Haandbøger 5, Høst & Sons Forlag
La Broderie Blanche, Ayako Otsuka, ISBN 978-2-7565-0221-2
Danish Whitework, ISBN 9784579109753
Guida al ricamo hedebo, ISBN 9788865202579#90627

Website Greve museum: hedebosyning
Voor video tutorials klik op het tabje 'sy self'


Blogs:
Cocolog: Udklips Hedebo
Pinterest, verschillende albums, waaronder Hedebo embroidery van Lilian Kok

zaterdag 25 augustus 2018

Mama


Op 18 augustus is mijn grote voorbeeld, mijn lieve moeder overleden. Woorden ontbreken me om het verlies te omschrijven nu het nog zo vers is. Opgelucht zijn we dat zij nu geen pijn meer heeft.

Mijn moeder, Lilian Lize Maria Johanna Brinkhuis-Wigleven, handwerkte veel en graag en drukte haar liefde vaak uit met gebreide, gehaakte, geborduurde en genaaide cadeau's.

Ooit noemde ik dit patroon Lilian Lize, omdat zij veel van vlinders hield. Ter nagedachtenis aan haar,  geef ik nu dit patroon aan iedereen die van borduren houdt. 

Wanneer je het ooit borduurt, denk dan aan je eigen moeder en bedank haar voor alles wat zij voor je deed/doet. 

Respecteer mijn copyright alsjeblieft door de link door te geven en niet het patroon..


On August the 18th my greatest example, my dear mother passed away. Words fail me  to describe the loss I experience now that it is still so fresh. We are relieved she is no longer in pain.

My mother, Lilian Lize Maria Johanna Brinkhuis-Wigleven, was a keen needleworker, who often expressed her love by knitting, crocheting, embroidering or sewing gifts.

Once I named this pattern Lilian Lize,  because she loved butterflies. As a tribute to her I now give this pattern to everyone who enjoys embroidery.

The you stitch it some day, think of your own mother, thank her for all she did/does for you.

Please respect my copyright by sharing the link, not the pattern itself.

Pattern scissor case Lilian Lize