Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

zondag 11 november 2018

Hedebo 2

English text below

Taellesyning


De borduurlap, genoemd in de voorgaande blogpost, is bedoeld als een gordijn, en omvat als een 'merklap' de technieken Tallesyning, Dragverk, Rudesyning, Hvidsøm, en Baldyring. Voor het Udklips is fijnere stof nodig. Uiteraard beginnen de lessen aan mijn vriendinnen met de oudste vorm van Hedebo, het Taellesyning.

Voorbeelden van Taellesyning zijn te zien in verschillende musea in Denemarken, o.m. in het historisch museum Roskilde, Køge, Nykoping, het al eerder genoemde museum Greve en het kunst industrie museum in Kopenhagen. 

Foto: Lilian Kok.
Manchet van een hemd,
versierd met Hedebo puntjes langs de rand,
 tentoongesteld in het Museum Roskilde


Het tellend naaien is dus de eerste/oudste techniek die we rekenen tot het Hedebo. Zoals in het voorgaande artikel genoemd, kenmerkt deze techniek zich door geometrische patronen en diagonale balken die worden uitgevoerd in rijen van 3 of 4 boven elkaar geborduurde halve kruisjes.

Mijn keuze voor de lap die ik maakte was deze:

Verder naar onderen een rand taellesyning met het begin van rudesyning (het sneewerk in deze motieven):


Op deze foto's  zijn de diagonale lijnen, gevormd door de rijen van halve kruissteken boven elkaar duidelijk te zien. Net als in het Hardanger en Marker witwerk, vormt dit de basis, waarna in de open stukken verschillende motieven passend worden geborduurd. Vaak naar eigen inzicht van de borduurster.

Mijn vriendinnen hebben inmiddels alle drie verschillende randen met Taellesyning geoefend en zijn nu begonnen aan de volgende techniek, het Dragverk. Daarover later meer.


Taellesyning


The embroidery mentioned in my previous blogpost, will be a curtain, and like a 'sampler' is composed of the techniques Taellesyning, Dragverk, Rudesyning, Hvidsøm, and Baldyring. For Udklips we need a finer linen. Naturally, the lessons for my friends start with the eldest form, Taellesyning.

Examples of taellesyning embroidery can be found in various museums in Denmark, for instance in the historic museum of Roskilde, Køge, Nykoping, the aforementioned museum of Greve and the kunstindustrimuseet-museum of art and design in Copenhagen.

photo: Lilian Kok
cuff on a shirt, embellished with the so called Hedebo triangles,
exposition in Roskilde museum.

The counted sewing is the oldest/earliest form of embroidery we call Hedebo embroidery. As mentioned in the previous post, this type of embroidery is characterized by the geometrical patterns and the diagonal 'bars' which are composed of 3 to 4 half crosses, embroidered one above the other.

My choice for my Hedebo sampler were these motifs:


Further down the sampler I chose a border that is a merge between Taellesyning and the later form Rudesyning (see the cutwork in this border).


These pictures clearly show the diagonal lines, formed by stitching three or four half crosses one above the other. Just like the embroidery of Hardanger and Marken, these diagonals are the basis of the embroidery, after which the left over open spaces are filled with motifs made to fit the space. Often  the stitcher used her own judgment here. 

My friends, in the meantime, have practised all three of them, various borders of taellesyning and have moved on to work on Dragverk. More on that later on..