Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

vrijdag 15 februari 2019

Hedebo 3

(English version below)

Zoals aangekondigd, bekijken we nu de tweede techniek van het Hedebo, het Dragvaerk. Dit werd beoefend vanaf de tweede helft van de 18e eeuw.
Geometrische patronen in dit dragvaerk, tentoongesteld
in museum Greve. foto: Lilian Kok
Geometrical patterns in Dragvaerk, exhibited in the Greve Museum.
Wie de Nederlandse witwerktechnieken beheerst, zal opvallen hoeveel dit lijkt op het witwerk van Marken dat "utterwerk" wordt genoemd. Italianen kennen dit als sfilato siciliano. Regionaal zijn er natuurlijk kleine verschillen.

Ook bloemen, mensen, dieren komen voor in de vullingen
van het dragvaerk. Museum Greve. Foto: Lilian Kok
Also flowers, people, animals are seen in the fillings of dragverk.


In grote lijnen komt het Dragvaerk erop neer dat er een raster wordt gemaakt door uit het linnen weefsel in twee richtingen draden weg te nemen en de resterende draden te omslingeren en daarna te vullen met motieven, zodat een kantachtig geheel ontstaat. Wie deze techniek wil leren, kan gebruik maken van de website van het Greve museum, waar onder het kopje "Sy selv" filmpjes van de diverse technieken zijn geplaatst.

Wie liever uit een boek werkt, kan bij het Greve museum het boek 'Kulturarv med nål og tråd' bestellen, dat hoewel in het Deens geschreven, zulke duidelijke tekeningen heeft, dat het geen problemen zal geven het borduurwerk na te maken.


De informatie over beschikbare literatuur over Hedebo vind je hier.

Museum Roskilde. Foto: Lilian Kok
HEDEBO 3

As announced, we will now look at the Hedebo technique called Dragvaerk, which was made from the second half of the 18th century. Those who know the Dutch whitework, will remark how very like the embroidery technique of the former island of Marken this dragverk is. On Marken they call this kind of 'net embroidery' "utterwerk". Italians will recognize this work as sfilature Siciliano. Naturally there are small regional differences.


Generally you can describe dragverk as an embroidery technique in which a 'grid' of 'net' is made by withdrawing threads in both directions. The remaining threads are then secured and filled with motifs, so that a lacy effect is created.

For those who wish to learn how to make this embroidery, I refer to the Greve museum, which has a website where the tab "Sy Selv" shows you tutorials of the various Hedebo techniques.
Those who prefer working from books, could order the book  'Kulturarv med nål og tråd' from the Greve Museum, which despite being written in Danish, is quite easy to follow thanks to clear drawings and graphs.

Literature and ISBN numbers can be found here.
Het genoemde boek heeft ook mooie
foto's van dragvaerk

1 opmerking: