Copyright

Alle patronen op het blog Tantes Zolder zijn het intellectuele eigendom van de auteur van dit blog en mogen niet voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of verkocht zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

All patterns on the blog Tantes zolder - My aunts attic are the intellectual property of the owner of this blog and may not be used and/or sold for commercial purposes without expressed written consent of the owner.

maandag 6 juli 2020

Het eeuwenoude sneewerk kleed van Sanny de Zoete

SCROLL DOWN FOR ENGLISH
Ze zeggen weleens dat een brutaal mens de halve wereld heeft... Soms kan je mond opendoen wel leiden tot vréselijk leuke dingen! 
Ik volg op Facebook Sanny de Zoete. Zij is expert op het gebied van linnengoed en een vriendin van mij had al eens een patroon mogen tekenen vanaf een 17e eeuws Fries beddelaken. 
copyright: Sanny de Zoete

Sanny liet een foto op Facebook zien van een geweldig sneewerk kleedje. Volledig geborduurd met sneewerk, 17e eeuws. Voor ik het wist had ik gezegd dat ik het zó mooi vond dat ik het wel zou willen borduren. 
Tot mijn stomme verbazing kreeg ik een uitnodiging om het te komen bekijken. Vanmorgen bij Sanny geweest. 
Ik mocht het kleed van dichtbij bekijken, foto's nemen en zelfs aanraken! Mijn hoofd en hart lopen over van het geweldigs dat ik allemaal heb gezien en zelfs mocht aanraken en fotograferen. Sanny telde 35 draadjes per cm. Ongelooflijk!  
Met een loep kun je goed zien hoe vreselijk fijn dit geborduurde kleedje is. Nadere bestudering leert dat het centrale deel met de grotere naaldkanten sterren, er later in gezet is. Het borduurwerk, waaruit draden zijn weggenomen (sneewerk), is opmerkelijk genoeg sterker dan 'kaal linnen'. 
Onze conclusie is dat het midden - waarschijnlijk niet geborduurd geweest - op enig moment versleten is geraakt, en dat men het kleed heeft gered door er in het midden twee stroken met naaldkant tussen te zetten, het geheel verbonden door een smaller kantje. Bestudering van de rand aan de zoom werpt de vraag op of dit ook van latere datum is, aangezien de zoom met onregelmatige steken is vastgenaaid, terwijl het borduurwerk van het kleed geteld is en behoorlijk precies. De bogen deden mij denken aan het Lefkara borduurwerk dat ik bestudeerd heb. Het geheel deed mij verder sterk denken aan het Italiaanse reticello. Een expert ben ik echter niet, dus wie een andere mening heeft mag het zeggen.
Naast dit kleed, mocht ik ook zien hoe Sanny dagelijks slaapt onder antieke linnen lakens. Echte linnen lakens gaan eeuwen mee, mits goed gewassen en met zorg behandeld. Sanny slaapt als een koningin op eeuwenoud linnen met geborduurde bloemen, krullen en sneewerk. Ongelooflijk. Lades vol met damast, beddengoed, handdoekjes, servetten, het één nog rijker gedecoreerd dan het andere.
copyright: Sanny de Zoete
Sanny is momenteel bezig een boek te schrijven over de historie van het Nederlandse linnengoed.
Ik voelde wel wat voor de uitdaging die Sanny stelde: borduur op nieuw linnen zelf je eigen laken, zoals vroeger werd gedaan. Het probleem is, dat ik momenteel werk op 15 draads Italiaans linnen en dat soms al een uitdaging vind om te zien. Het linnen voor lakens is nog veel fijner.. 
Iemand met heel goede ogen en een grote portie geduld? Sanny zou graag van je horen als je de uitdaging aan wilt gaan je eigen linnen laken te borduren.
Omdat Sanny ook modern linnen en damast verkoopt, heb ik een zakdoek bij haar aangeschaft. Eens zien hoe dat borduurt... wie weet ga ik die uitdaging nog wel eens aan??

People say fortune favors the bold. In some cases, actually really nice things happen when you are not too shy to say what you wish for.
On Facebook, I follow Sanny de Zoete. Sanny is an expert on household linens and a friend of mine has, some years ago, been allowed to graph a pattern taken from an antique Friesian bedsheet.
On Facebook, Sanny showed a 17th century embroidered tablecloth. It was so absolutely gorgeous, I said I would love to embroider it. I was flabbergasted when Sanny invited me to come over and study it. So this morning I visited Sanny.
I could study the cloth up close, take pictures and even touch it. Sanny counted 35 threads per cm (some 87 threads per inch). Unbelievable!

copyright: Sanny de Zoete
By means of a magnifier you can clearly see how delicate and intricate the stitching is. Studying it, we came to the conclusion that the central part of it, with the large stars in needlelace, has been mounted at a later date. The embroidery, from which threads have been cut, remarkably is stronger that 'just plain linen'. Our conclusion is that the centre, probably left unworked, got worn over the ages and that one has saved the cloth by taking out the middle, inserting by means of a  narrow lace, two long strips of needle lace. Looking closely at the edge of the cloth, one wonders if that too, may have been added at a later date. Because the seam was stitched with not a very regular hand, whereas the other embroidery is all very regularly worked. The arcs reminded me of Lefkara work, which I have studied. The complete cloth strongly suggests it is Italian reticello. However, I am not an expert and when someone knows otherwise, please say so.

Aside from this cloth, I saw how Sanny sleeps under centuries old antique embroidered linen bedsheets every night. Real linen sheets last centuries, especially when laundered with care, and kept under good conditions. Sanny sleeps like royalty, using this centuries old linen, richly embroidered with flowers, scrolls and letters, and cutwork. Unbelievable were the drawers full of damask, bedlinen, towels, napkins, handkerchiefs. One even more beautifully decorated than the other.
At the moment Sanny is in the process of writing a book on the history of Dutch linen items. Keep an eye on her website to see when it will be published.

I quite liked the challenge Sanny put before me, to embroider my own bedsheet on linen fabric, just as it was done in former centuries. And use it! The problem is, at the moment I am working on 15 threads per cm Italian linen, and find it quite a challenge sometimes. The linen used for sheets is much finer than that.
Someone here who has good eyes and a large dose of patience? Sanny would love to hear from you if/when you are up to her challenge to embroider your very own bedlinen.
Because Sanny also sells modern linen and damask, I bought a handkerchief. To see how I get on embroidering on that... who knows I might take the challenge one day? 

1 opmerking:

  1. Altijd leuk met Sanny erbij..ze heeft al verschillende lezingen gegeven en ik ben erg benieuwd naar haar boek !!

    BeantwoordenVerwijderen